Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr 2017 Yılı Sektör Raporları Yayınlanmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2303 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2303
2017 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu

2017 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu

2017 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu

2017 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Hepsi Thu, 17 May 2018 10:47:29 +0200
Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Listesi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2301 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2301
FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİBİ ŞİRKET

LİSANS NUMARASI:DAĞ/5729-1/35875

ŞİRKET UNVANI: BİGOİL AKARYAKIT NAKLİYAT PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LİSANS BAŞLANGIÇ TARİHİ: 13.08.2015

KURUL KARAR TARİH VE SAYISI:03.05.2018 tarihli ve 7825-2 sayılı K.K.

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Mon, 14 May 2018 16:46:13 +0200
Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Listesi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2300 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2300
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ

LİSANS NUMARASI : DAĞ/1130-4/21658

ŞİRKET UNVANI : N-Pet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ticaret ve Dağıtım Limited Şirketi

LİSANS BAŞLANGIÇ TARİHİ :15/03/2007

KURUL KARAR TARİH VE SAYISI : 22/02/2018 tarihli ve 7710-5 sayılı K.K.

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Mon, 14 May 2018 16:43:17 +0200
LPG Piyasası Elektronik Lisans İşlemleri Hakkında Duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2299 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2299
Kurumumuz Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Elektronik Lisans İşlemlerine, Yeni Otogaz Bayilik Lisansı veya tesis devri halinde, Devir Otogaz Bayilik lisansı Başvuruları da eklenmiş olup, Kurumumuza ait epdk.org.tr sayfasından LPG-> LPG Piyasası Elektronik Lisans İşlemleri ->Başvuru Sistemine Giriş bağlantısı tıklanarak EBİS sayfasından başvuru yapılabilmektedir.

]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Mon, 14 May 2018 16:42:07 +0200
Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda sunulacak 2018 Temmuz dönemi ilerleme raporları için bildirim yetkilisi tanımlanması hakkında duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2298 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2298
Söz konusu ilerleme raporlarının, Temmuz 2018 döneminden başlamak üzere elektronik ortamda alınması planlanmıştır. Bu çerçevede; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin, 31 Temmuz 2018 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar lisans sahibi adına elektronik imza ile bildirim yapma konusunda yetkilendirilecek kişileri Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine tanımlamaları gerekmektedir.Tanımlama işlemi gerçekleştirilirken Kurumumuz internet sayfasının http://eskiweb.epdk.org.tr/TR/Elektrik/BildirimSistemi/YapilmasiGerekenler uzantısında belirtilen adımları takip ederek söz konusu uzantıda belirtilen yetkilendirilmiş kişilere ilişkin belgeleri, Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına ibraz etmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Hepsi) Hepsi Mon, 14 May 2018 16:40:18 +0200
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2297 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2297
İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz İnternet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1.İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

2.Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

3.İlerleme raporları, tesislerin kaynaklarına ve daha önceden önlisans alıp almamış olmalarına göre Kurumumuz İnternet sayfasında belirtilen formlar dikkate alınarak doldurulacaktır.

4.İlerleme raporları, yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

5.İlerleme raporları, projenin kaynağına ve lisans alma dönemine göre Kurumumuz internet sayfasında yayımlanan örnek ilerleme raporu formatları dikkate alınarak hazırlanacaktır.

7.İlerleme raporlarının, lisans sahibi tüzel kişilerce her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar elektronik ortamda Kurumumuza sunulmuş olması gerekmektedir.

8.Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 14 May 2018 16:35:22 +0200
Önlisans ile üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2296 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2296 webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 14 May 2018 16:33:19 +0200 Şubat Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2295 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2295
2018 Şubat Ayı LPG Piyasası Raporu

2018 Şubat Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu

2018 Şubat Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu

2018 Şubat Ayı Elektrik Piyasası Raporu

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Fri, 27 Apr 2018 14:17:31 +0200
Önlisans ile üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için esas sözleşmede yer verilecek hususları gösteren örnek http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2294 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2294
Kamuoyuna duyurulur.” EK:Önlisans ile üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için esas sözleşmede yer verilecek hususları gösteren örnek ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 27 Apr 2018 13:39:49 +0200
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2289 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2289 FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ]]> webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Wed, 25 Apr 2018 09:47:29 +0200 Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Listesifaaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Listesi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2288 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2288 Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Listesifaaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Listesi]]> webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Wed, 25 Apr 2018 09:29:37 +0200 17. ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2235 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2235 17 nci ERRA Enerji Yatırım ve Düzenleme Konferansı, EPDK’nın ev sahipliğinde 9-10 Ekim 2018 tarihinde Antalya’da toplanacak]]> webmaster@epdk.org.tr (Genel) Diğer Fri, 23 Feb 2018 13:06:57 +0200 Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2233 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2233 Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin bilgilendirme]]> webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Diğer Fri, 23 Feb 2018 09:38:45 +0200 2018 yılı birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2202 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2202 2018 yılı birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyeti hakkında bilgilendirme

EK:7602 sayılı Kurul Kararı]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 04 Jan 2018 12:59:42 +0200
2018 yılında uygulanacak Lisans Bedelleri yayınlanmıştır. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2193 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2193
2018 yılı Elektrik Piyasası Lisans Bedelleri

2018 yılı Doğalgaz Piyasası Lisans Bedelleri

2018 yılı Petrol Piyasası Lisans Bedelleri

2018 yılı LPG Piyasası Lisans Bedelleri]]>
webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Diğer Fri, 29 Dec 2017 16:21:19 +0200
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sorumluluğunda Hizmet Vermekte Olan Seyrüsefer Yardımcı Sistemlerine ve Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarına İlişkin Bilgiler http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2146 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2146
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri yayınlanan Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km, VOR, DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanmaları gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur. ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 22 Nov 2017 09:37:08 +0200
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2070 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/2070
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN LİSTESİ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Fri, 11 Aug 2017 10:03:29 +0200
2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Genel) Diğer Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200