Ar-Ge Projeleri ARGE / TDB / Dokümanlar
Açıklama
2017 Temmuz Ar-Ge Proje Bilgileri
28/05/2014 Tarihli Ve 5036 Sayılı Kurul Kararı’nda Yer Alan Ar-Ge Usul Ve Esasları (Son Hali)
Ocak 2017 Ar-Ge Projeleri
Temmuz 2016 Dönemi Ar-Ge Projeleri Bilgileri
Ocak 2016 Dönemi Ar-Ge Projeleri Bilgileri
Temmuz 2015 Dönemi Ar-Ge Projeleri Bilgileri
Ocak 2015 Dönemi Ar-Ge Projeleri Bilgileri
Temmuz 2014 Dönemi Ar-Ge Projeleri Bilgileri
Elektrik dağıtım şirketleri ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri içerisinde yer alan Ar-Ge giderlerine ilişkin bütçenin kullanılması ve bu amaçla geliştirilen Ar-Ge projelerine ilişkin başvuru, onay ve izleme ile proje giderlerinin kapsamı hakkında aşağıdaki Karar
28/05/2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul Kararı’nda değişiklik yapılmasına ilişkin