Zorunlu Petrol Stoku ZorunluPetrolStoku / Petrol / Dokümanlar
Zorunlu Petrol Stoku Mevzuatı
04/10/2017 tarihli ve 7319 sayılı Kurul Kararı

Ek : Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar
Ek : Kupon Sistemi Sözleşmelerinde Yer Alacak Asgari Hususlar-Ek-1
Ek : Kupon Sistemi Hizmet Beyanı-Ek-2
Ek : Kupon Sistemi İzin Başvuru Formu-Ek-3
Ek : Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
Ek : Ulusal Stoka İlişkin Tutulması Gereken Petrol Stok Miktarı Hesaplama Yöntemi-Ek-1
Ek : Rafinerici Lisansı Sahipleri Stok Hesaplaması-Ek-2 (2018 ilk üç ay)
Ek : Dağıtıcı Lisansı Sahipleri Stok Hesaplaması-Ek-2 (2018 ilk üç ay)
Ek : Petrol Tahvil Yöntemi-Ek-3
Detay
Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar

Ek : EK-1 Stok İzleme Sistemi Klavuzu
Stok Hesabı
01/04/2018 – 31/03/2019 dönemi için 2017 yılı verileri kullanılarak oluşturulacak:
Rafinerici Lisans Sahipleri Stok Hesaplaması
Dağıtıcı Lisans Sahipleri Stok Hesaplaması
Kupon Sistemi
İzin Başvuru Formu
Hizmet Beyanı
İzin Bedeli
Kupon Hizmeti Veren Lisans Sahipleri Listesi
Gelir Payı
2018 Yılı Gelir Payı Bedellerine İlişkin Kurul Kararı