Tarifeler Tarifeler / Petrol / Dokümanlar
Depolama Hizmet Tarifeleri
İletim Hizmet Tarifeleri
Depolama ve İletim Hizmet Tarifeleri Kurul Kararları
Depolama ve İletim Hizmet Tarifeleri Tip Depolama Tarifesi
Depolama ve İletim Hizmet Tarifeleri Tip İletim Tarifesi
En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Rapor
01/01/2016 Tarihinden İtibaren
01/01/2008 Tarihinden, 31/12/2015 Tarihine Kadar
31/12/2007 Tarihine Kadar
İllere Göre Akaryakıt Bayi Fiyatları Raporu
01/01/2016 Tarihinden İtibaren
31/12/2015 Tarihine Kadar
Akaryakıt Bayi Fiyatlarına İlişkin XML Web Servisleri
En Yüksek İşlem Hacimli Sekiz Firmanın Ortalama Akaryakıt Bayi Fiyatlarına İlişkin XML Web Servisi
(Servis çağrısında sorguNo parametresi 71, tarih de GG/AA/YYYY formatında olmalıdır.) - Kılavuz
İllere Göre Akaryakıt Bayi Fiyatlarına İlişkin XML Web Servisi (01.01.2016 Tarihinden İtibaren)
(Servis çağrısında sorguNo parametresi 72, parametre ise il trafik kodu olmalıdır.) - Kılavuz
Mülga
Mülga Tarifeler