Tebliğler Tebligler / Mevzuat / Petrol / Dokümanlar
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ
Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
Motorin türlerine biodizel harmanlanması hakkında tebliğ
Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Benzin Türleri Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Motorin Türleri Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Fuel Oil Türleri Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Gazyağı Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Yakıt Nafta Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Otobiodizel Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Yakıtbiodizel Teknik Düzenleme Tebliğleri
Petrol Piyasası Denizcilik Yakıt Türleri Teknik Düzenleme Tebliğleri

Mülga Tebliğler
Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Mülga)
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Mülga)