Petrol Piyasası Kurul Kararları
Piyasa Kurul Kararları (132)   (Tümü)
Zorunlu Petrol Stoku (3)   (Tümü)
Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemi ve Gelir Payına İlişkin Kararlar (1) (2)
Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı (1) (1)
Bayi Denetim ve Otomasyon Sistemi (12)
İzleme Faaliyetleri (3)
Lisans İşleri (56)   (Tümü)
Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (15)
Lisans Başvuruları (16)
Lisans İşlemleri Diğer (24)
Teknik Düzenleme Faaliyetleri (28)   (Tümü)
Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddeler (16)
Teknik Düzenleme Faaliyetleri (11)
Ulusal Marker/Denetim (26)   (Tümü)
Lisans Sahiplerine ait Tesislerde Numune Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesi (3)
Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar (18)   (Tümü)
Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar (Yürürlükte) (8)
Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar (Mülgalar) (10)
Ulusal Marker/Denetim Diğer (4)
Tarife Kurul Kararları (171)   (Tümü)
Depolama Tarifesi (73)
İletim Tarifesi (41)
Katılma Payı (14)
Lisans Bedelleri (14)