Lisanslar Lisanslar / Petrol / Dokümanlar
Lisans ve Yetki Belgeleri İle İlgili Başvuruların Takibi
Bayilik Lisansları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Resmi Gazetede Yayınlanmış Toplu Lisanslar
Yürürlükte Olan / İptal Edilen Lisanslar
Kaçakçılık Nedeniyle İptal Edilen Lisanslar
Lisans İşlemleri Başvuru Prosedürü
Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler
Bayilik Lisansı Başvurularında İstenilen Bilgi ve Belgeler
Lisans Tadillerinde İstenen Bilgi ve Belgeler
Lisans Bedelleri
Katılma Payları
Petrol Piyasası Lisans Sorgulamaya İlişkin XML Web Servisi
Petrol Piyasası Yetki İşlemleri
Yürürlükte Olan / Sonlandırılmış Uygunluk Yazıları
Akaryakıt Harici Ürün İzin Başvuru Sayfası
Akaryakıt Harici Ürün Elektronik Veri Girişi Kılavuzu
Akaryakıt Harici Ürün Başvurusunda İstenen Belgeler