Mevzuat Mevzuat / Kamulaştırma / Dokümanlar
Usul ve Esaslar
Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi