Diğer Raporlar DigerRaporlar / YayinlarRaporlar / Elektrik / Dokümanlar
Açıklama TR TR EN EN
Dünya Genelinde Uygulanan Elektrik Ticaret Rejimlerinden Örnekler
Organize Sanayi Bölgelerinin Katılımcılarına Uygulayacağı Elektrik Dağıtım Bedelleri İle Bu Bedellerin Belirlenmesine İlişkin El Kitabı