Bakanlar Kurulu Kararları BakanlarKurulu / Mevzuat / Elektrik / Dokümanlar
Açıklama
2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2015/8317 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/12/2015 tarihli ve 46473 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 1 inci, geçici 4 üncü ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır
Acele Kamulaştırma
2002/3983 Doğal Gaz Piyasası Hazırlık Dönemi