Lisanslar Lisanslar / Elektrik / Dokümanlar
Elektrik Piyasası Lisansları İle İlgili Başvuruların Takibi
Değerlendirmeye Alınan Lisans Başvuruları ve İtiraz Süreleri
Elektrik Piyasası Yürürlükte Olan / İptal Edilen Lisanslar
Resmi Gazetede Yayınlanmış Toplu Lisanslar
İtiraz Süresi Devam Eden Lisans Tadil Başvuruları
Elektrik Piyasasında Önlisans Ve Üretim Lisansına İlişkin Lisanslama Süreci
Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi
Önlisans ile üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için esas sözleşmede yer verilecek hususları gösteren örnek
Önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami üretim miktarı
Önlisans Süreleri İle Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri
Elektrik Piyasasında Kaynak Bazındaki Toplam Birim Yatırım Tutarları
Banka Teminat Mektubu Tutarı
Lisans Bedelleri
İlerleme Raporu Formatı
Bir üretim şirketinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü çerçevesinde piyasada satın alabileceği elektrik enerjisi miktarı
Proje İlerleme Durumu