Petrol Piyasası Denetim Mevzuatı Petrol / DDB / Dokümanlar
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ve Ön Araştırma Yönetmeliği
Kaçak Petrolün Tespit Ve Tasfiyesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Petrol Piyasası Denetim Eğitim Materyalleri