Elektrik Piyasası Denetim Mevzuatı Elektrik / DDB / Dokümanlar
Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Para Cezaları Hakkında Tebliğ