Denetim Dairesi Kurul Kararları Bağımsız Denetim Kuruluşları Geri
Tarih Sayı RG Tarih RG Sayı Konu Belge
03.03.2015 5507 18.03.2015 29299 Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında