Petrol Piyasası Otobiodizel Teknik Düzenleme Tebliğleri Otobiodizel / TeknikDuzenleme / Tebligler / Mevzuat / Petrol / Dokümanlar
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
04.02.2015 29257 Son Versiyon 6
Değişiklik 4-5
Değişiklik 3-4
09.11.2010 27754 Değişiklik 2-3
21.11.2009 27413 Değişiklik 1-2
05.01.2006 26044 İlk Versiyon 1