Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ParaCezalari / Tebligler / Mevzuat / Petrol / Dokümanlar
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
21.12.2017 30277 Son Versiyon 14
08.12.2016 29912 Değişiklik 13-14
22.12.2015 29570 Değişiklik 12-13
12.12.2014 29203 Değişiklik 11-12
30.12.2013 28867 Değişiklik 10-11
19.12.2012 28502 Değişiklik 9-10
23.12.2011 28151 Değişiklik 8-9
17.12.2010 27788 Değişiklik 7-8
05.12.2009 27423 Değişiklik 6-7
05.12.2008 27075 Değişiklik 5-6
07.12.2007 26723 Değişiklik 4-5
29.12.2006 26391 Değişiklik 3-4
07.02.2006 26046 Değişiklik 2-3
31.12.2004 25687 Değişiklik 1-2
06.02.2004 25365 İlk Versiyon 1