Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Mülga)
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
Son Versiyon 11
Değişiklik 9-10
31.12.2008 Değişiklik 8-9
26.03.2005 25767 Değişiklik 7-8
31.12.2008 27097 Değişiklik 6-7
17.01.2008 26759 Değişiklik 5-6
06.02.2008 26779 Değişiklik 4-5
19.01.2007 26408 Değişiklik 3-4
09.12.2005 26018 Değişiklik 2-3
15.06.2005 25846 Değişiklik 1-2
21.04.2005 25793 İlk Versiyon 1