Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında AHUTemin / Tebligler / Mevzuat / Petrol / Dokümanlar
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
08.09.2017 Son Versiyon 13
08.09.2017 30174 Değişiklik 12-13
10.03.2017 Eski Versiyon 12
10.03.2017 30003 Değişiklik 11-12
31.12.2016 Değişiklik 10-11
31.12.2016 Değişiklik 9-10
01.07.2016 Değişiklik

Tebliğ Ekleri
8-9
01.07.2016 29759 Değişiklik 7-8
31.12.2015 Değişiklik

Tebliğ Ekleri
6-7
31.12.2015 29579 Değişiklik 5-6
18.03.2015 29299 Değişiklik 4-5
28.12.2014 29219 Değişiklik 3-4
05.06.2014 29021 Değişiklik 2-3
24.04.2013 28627 Değişiklik 1-2
29.06.2013 28692 İlk Versiyon 1